بیست و سومین نمایشگاه فروش بهاره از  ۱۷ اسفند ماه آغاز شده و امروز به پایان می رسد.

تبریزمن، سرویس عکس: با فرارسیدن سال نو، بیست و سومین نمایشگاه فروش بهاره از ۱۷ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز آغاز شده و امروز به کار خود پایان می دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :