مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز(جمعه) در ۵۵ حوزه انتخابیه در ۲۱ استان کشور آغاز شد.

به گزارش تبریزمن، این انتخابات در بیش از ۱۵ هزار شعبه اخذ رای برگزار می شود. براساس قانون زمان رای گیری به مدت ۱۰ ساعت ادامه دارد و در صورت نیاز بنا به درخواست استانداران و فرمانداران حوزه های انتخابیه و تایید وزیر کشور این زمان تمدید می شود.

در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳۶ نامزد برای تعیین تکلیف ۶۸ کرسی باقی مانده مجلس با یکدیگر رقابت می کنند.

برای این مرحله از انتخابات مجلس ۱۷ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که درمرحله اول یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند یا در مرحله اول در همان حوزه ای که انتخابات به مرحله دوم رفته است رای داده اند.

همچنین برای این مرحله از انتخابات حدود ۱۹ میلیون تعرفه چاپ و به حوزه های انتخابیه ارسال شده است.

مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور برگزار و ۲۲۱ نفر از نمایندگان انتخاب شدند که در این مرحله مشارکت ۶۲ درصدی مردم به ثبت رسید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :