دربی حساس والیبال آذربایجان علی رغم پایان خوشی که از نظر نتیجه برای شهرداری تبریز داشت، اما اتفاقاتی که در حاشیه این دیدار به وقوع پیوست، کمی تا قسمتی تاسف بار بود.

تبریزمن، سرویس ورزشی: شیرینی سه امتیاز حساسی که عصر امروز شهرداری تبریز در برابر حریف قدرتمند و همنام ارومیه ای خود بدست آورد، برای برخی هواداران و افراد شاخص تلخ بود.

برگزارکنندگان این مسابقه و مسئولین انضباطی که علی رغم دیگر نقاط کشور، به جای اداره کل ورزش و جوانان، نیروهای انتظامی شهر می باشند، بدون توجه به حساسیت بازی و پیش بینی حضور افراد شاخص و فراهم کردن شرایط مناسب برای انتقال این افراد به جایگاه VIP ، باعث بروز برخی حواشی و بی حرمتی ها شدند.

حساسیت بالای این مسابقه و حضور هزاران هزار هوادار در سالن، باعث شد تا مسئولین بلند پایه شهری و نیز افراد شاخص و ورزشکارات محبوب برای همراهی با حاضران در سالن، در محل مسابقه حضور پیدا کنند اما بی تدبیری برگزارکنندگان این دیدار و عدم آشنایی آن ها با افراد شاخص و ماهیت مسابقات و سالن ها ورزشی، باعث شد تا این افراد ساعت ها در میان تعجب همگان پشت در سالن منتظر مانده و در نهایت نیز با منت و بی حرمتی وارد سالن شوند.

از همه ناگوار تر نیز خبرنگاران و عکاسانی بودند که برای گسترش این رشته ورزشی و پوشش خبری این مسابقات راهی محل برگزاری این دیدار شده بودند اما پس از ساعت ها انتظار با وضعیتی نه چندان مناسب اجازه حضور در سالن را پیدا کردند.

این اتفاقات برای اولین بار در تبریز پیش نیامده و در صورت عدم تغییر سیاست مسئولین امر برگزاری مسابقات، آخرین بار هم نخواهد بود. فقط امیدواریم تا چنین بی حرمتی هایی باعث دلزدگی و بایکوت این مسابقات نشود…


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :