حادثه تأسف بار برخورد دو قطار مسافربری که در مسیر رفت و برگشت به شهر مقدس مشهد بودند و آتش گرفتن آن همه شهروندان به ویژه آذربایجانی ها را اندوهگین ساخت زیرا سهل انگاری افرادی که در انجام وظیفه خود کوتاهی نمودند دل هزاران و شاید هم میلیون ها هموطن را به درد آورد.

تبریزمن، سرویس حوادث: مسوولیت حادثه مرگ بار برخورد دو قطار به طور حتم بر عهده شخصی است که در شیفت مربوطه مشغول به کار بوده و با جان مسافران بازی کرده است.

در حقیقت اگر او توجه لازم را در راستای عبور دادن قطار مسافربری  تبریز – مشهد از ایستگاه گرداب مبذول می نمود قطار مشهد – سمنان نیز کمی آن طرف تر متوقف می شد و این ضایعه دردناک به وقوع نمی پیوست.

photo_2016-11-25_11-19-23

لذا به نظر می رسد سوء استفاده سیاسی برخی از رسانه های هدف دار و وارد نمودن انگ های غیرواقعی همچون رخداد حادثه به صورت تعمدی، الزام پاسخگویی دولت به چگونگی وقوع آن و غیره بیشتر به مثابه تسویه حساب های سیاسی شباهت دارد و بدین ترتیب می رود تا در این آشفتگی رسانه ای، پاسخگویی انفرادی در خصوص شخص اپراتور شیفت به فشار رسانه ای به دولت تبدیل شود کمااینکه در ادوار گذشته دولت ها نیز شاهد وقوع حوادثی در حوزه خطوط هوایی، زمینی و ریلی بوده ایم!

از سوی دیگر عدم مسوولیت پذیری شخص مسوول شیفت ایستگاه و بی توجهی وی به چراغ قرمز برای عبور قطارها بسیار قابل تأمل می باشد زیرا جان باختن بیش از ۳۵ تن از شهروندان ما فقط و فقط در سایه بی تفاوتی آقایان مسوول در ایستگاه گرداب سمنان به علایم و چراغ های مربوط به سیستم تردد قطارها می باشد و نسبت دادن کم کاری به مسوولان وزارت راه و شهرسازی غیرمنطقی به نظر می رسد.

وقتی به عمق فاجعه قطار مسافربری تبریز-مشهد می اندیشیم فقدان تفکر و مسوولیت پذیری ریزعلی خواجوی موسوم به دهقان فداکار را درک می نماییم زیرا آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم اصول مربوط به نوع دوستی و مسوولیت پذیری اجتماعی – ولو اینکه خارج از تایم قانونی شغل مان باشد – را ادا نماییم تا از این طریق حافظ جان هموطنان مان در پیچ های خطرناک مسیر باشیم که شاید یکی از بستگان ما نیز در آن واگن ها باشد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که فرافکنی رسانه ای درباره برخی از حوادث مشابه امری بسیار نسنجیده و کاملأ غیرحرفه ای است که بدون توجه به جزییات حوادث و با برخوردهای سطحی، نسبت به تخریب رسانه ای اقدام می کنند و صد افسوس برخی از آقایان خاص نیز در این راه آنها را همراهی می نمایند.

همچنین باید هرچه زودتر خاطیان این حادثه تلخ شناسایی و معرفی شوند.

نگارنده: شهرام صادق زاده، تبریزمن


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :