استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ گفت: این دوره که بیشترین درامدهای نفتی را داشتیم، جمع جبری فرصت های شغلی ایجاد شده و از بین رفته منفی ۴۱۵ بوده است و بی سابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ کشور اتفاق افتاده است .

به گزارش تبریزمن، فرشاد مومنی روز پنجشنبه در آئین چهارمین دوره معرفی برترین شرکت های شمالغرب کشور در تبریز با بیان اینکه سوداگری مانع توسعه صنعتی است، گفت: پایداری موفقیت شرکت ها وابسته به ساختار نهادی و تابع اقتصاد سیاسی است .

وی با بیان اینکه تشکل های حامی فعالیت های غیرمولد نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا می کنند، گفت: تشگل های تولیدی صنعتی همچون اتاق بازرگانی با همکاری دانشگاه ها باید ساختار نهادی اقتصاد داخلی را اصلاح کنند.

مومنی با تاکید بر اینکه غیرمولدها اقتصاد را به سمت فروپاشی می برند، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد هشت درصدی نیازمند سالانه ۱۶٫۵ میلیارد دلار بود در حالی که بر اساس ارزیابی برنامه ششم توسعه ۲۰۰ میلیارد دلار در سال برای تحقق این رشد اقتصادی نیاز است .

وی اظهارکرد: این موضوع نشانگر این واقعیت است که در دوره ۱۰ سال گذشته هولناکترین ضربه ها به تولید صنعتی وارد شده است .

مومنی با بیان اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی چارچوب اقتصاد سیاسی کشور بر اساس زور گروه های بانفوذ تعیین شد، گفت: رتبه کشور در این دوره از نظرپاکدامنی اقتصادی ۸۰ رتبه، از کیفیت محیط زیست ۶۳ رتبه و از نظر کیفیت زندگی مردم ۶۲ رتبه سقوط کرد .

وی اظهارکرد: با لطمه دیدن تولید صنعتی مدرن نظم اجتماعی هم به هم می ریزد .

مومنی با اشاره به اینکه براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۸۳ سهم واردات کالاهای سرمایه ای ۴۷ درصد از کل واردات کشور بود و در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد کاهش یافت ، گفت: این موضوع نشانگر افول جایگاه صنعتی مدرن است که اقتصاد را دچار تزلزل جدی کرده است .

وی با بیان اینکه دولت ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان طرح ناتمام دارد، گفت: برای نجات کشور باید زور نهادهای حامی تولید ، کارایی و بهره وری بیشتر شود و این امر نیازمند اتحاد و انسجام تشکل های تولیدی و طرح راهکارهای کارشناسی است .

مومنی با اعلام اینکه در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در زمینه ماشین آلات در کشور ما ۱۰ برابر و در کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است، گفت: با رمزگشایی همین آمار دلیل اینکه تولید سرانه کره ۱۱ برابر ایران است مشخص می شود .

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امسال سال تعیین سرنوشت برنامه توسعه میان مدت کشور است، گفت: تولیدکنندگان برتر برای حفظ و پایداری رتبه خود و نجات کشور باید صدی قابل اعتنایی ایجاد کرده و راهکارهای راهگشا ارائه کنند .

در این آئین که به همت سازمان مدیریت صنعتی و با همکاری اتاق تبریز برگزار شد ۵۰۰ شرکت برتر از استان های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل در حوزه رشد و بازدهی، اثربخشی در بازارهای بین المللی، اشتغال و استفاده هوشمندانه از دارایی ها معرفی شدند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :