نتایج یک پژوهش نشان می هد که ناسالم بودن دندان های بسیاری از فوتبالیست های حرفه ای در انگلیس در کارایی آنان در زمین بازی تأثیر منفی می گذارد.

به گزارش تبریزمن، پژوهشگران برای انجام تحقیقات خود، سلامتی دندان ها و وضعیت جسمی ۱۸۷ بازیکن حرفه ای در لیگ های دسته اول، دوم و سوم انگلیس را که متوسط سنی آنها ۲۴ سال است، مورد آزمایش و بررسی قرار دادند.

حدود ۸۰ درصد از این بازیکنان به پوسیدگی دندان دچار هستند و هفت درصد از آنان نیز چنان از دندان درد رنج می برند که نمی توانند توانایی و قابلیت های خود را آن طور که باید در زمین نشان دهند.

طبق نتایج این تحقیقات، وضعیت سلامتی دندان این بازیکنان در مقایسه با دیگر جوانان هم سن وسال آنان در انگلیس بدتر است. در مورد پنج درصد از آنان نیز میزان پس رفتگی لثه به حدی است که درمان آن دیگر امکان پذیر نیست.

پژوهشگران که بررسی های خود را با همراهی شش دندان پزشک انجام داده اند حتی در مواردی تشخیص داده اند که دندان های عقل بازیکنان مزبور عفونت کرده است.

گفته های بازیکنانی که در انجام این تحقیقات شرکت داشتند، نشان می دهد که دندان های ۲۵ درصد آنها در صورت نوشیدن مایعات سرد یا گرم درد می گیرد. یک پنجم آنها نیز اذعان داشته اند که بیماری های دندان و لثه کیفیت زندگی آن ها را به شکل منفی تحت تأثیر قرار می دهد.

شگفتی پژوهشگران از این است که کمتر باشگاهی یک دندان پزشک در خدمت دارد؛ این در حالی است که باشگاه ها مبالغ هنگفت برای خرید و حقوق فوتبالیست های حرفه ای پرداخت می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :