رئیس پزشکی قانونی کشور از تایید هویت ۲۸۵ نفر از جانباختگان منا خبر داد.

به گزارش تبریزمن، احمد شجاعی در تشریح مراحل شناسایی و تشخیص هویت جانباختگان منا افزود: مجموع اجسادی که در سه مرحله وارد کشور شدند، ۳۰۸ جسد بوده که در مرحله اول ۱۰۴، مرحله دوم ۱۱۴ و مرحله سوم ۹۰ جسد از قربانیان حادثه منا به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی ادامه داد: از کل اجساد قربانیان منا تاکنون ۲۸۵ جسد تأیید هویت قطعی شده و برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانواده ها، به استان های مختلف ارسال شده‌ است، در این میان استان‌های خراسان رضوی، گلستان، فارس، مازندران، لرستان و اصفهان بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند.

شجاعی تصریح کرد: روند تأیید هویت قطعی ۲۳ تن از جانباختگان منا با روش‌های تخصصی ژنتیک و آزمایش‌ها DNA در پزشکی قانونی در حال انجام است، ضمن این که اجساد تا زمان تأیید هویت قطعی در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی نگهداری می شوند.

به گفته شجاعی مراحل تشخیص هویت اجساد در پزشکی قانونی در مرحله اول شامل معاینه اولیه و آنتروپولوژیک است و در صورت عدم تشخیص هویت بررسی‌ های تخصصی مانند نمونه گیری و DNA انجام می شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: فرم هایی به همین منظور تهیه شده و از طریق سازمان حج و زیارت در اختیار بستگان مفقودین این حادثه قرار گرفته است که تکمیل دقیق این فرم ها، کمک قابل توجهی در تسریع شناسایی مفقودین حادثه خواهد کرد.

شجاعی گفت: ۴ جسد ارسالی به استان های گلستان، گیلان و بوشهر که هویت آنها تأیید نشده، برای تشخیص هویت به مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :