معاون حمل و نقل شهردار تبریز تاکید کرد که تاثیرات ترافیکی تقاطع غیرهم سطح شهیدان دانشجو، با تکمیل و بهره برداری  پروژه گلپارک، بیش از پیش بارز خواهد بود.

به گزارش تبریزمن، یعقوب وحید کیا، با اشاره به افزایش ترافیک در محور بلوار استاد شهریار به واسطه احداث روگذر شهدای دانشجو، گفت: مسیر بلوار استاد شهریار در امتداد چایکنار، یکی از پر ترددترین شریان های ارتباطی شهر است که در عین حال، ارتباطی نیز با نقاط دیگری از جمله کمربند میانی، بلوار ۲۹بهمن و بلوار بسیج دارد و این امر، اهمیت ترافیکی این بخش را افزایش داده و تعدد عبور و مرور وسایل نقلیه، موجب ایجاد گره های ترافیکی در قسمت های مختلف این مسیر می شود.

وی ادامه داد: برای رفع این معضل، ناگزیر از طراحی و اجرای پروژه های مختلف و تکمیلی هستیم که پل روگذر شهدای دانشجو در مجاورت میدان جانبازان، حلقه ای از این زنجیره طرح ها است.

معاون حمل و نقل شهرداری تبریز، تصریح کرد: طبق بررسی های به عمل آمده، در گام اول، تکمیل طرح زیرگذر گلپارک می تواند با انتقال بخشی از ترافیک ورودی به ولیعصر، در کاهش خودروهای این مسیر موثر باشد و بدین ترتیب،  تاثیرات مثبت ترافیکی پروژه شهیدان دانشجو، بیش از پیش بارز گردد.

وحیدکیا، اذعان داشت: در مرحله بعد نیز، اصلاحات هندسی در تقاطع های بلوار ولیعصر، تقاطع مخابرات و قانون، مورد مطالعه است که در صورت اجرای آنها، روانی ترافیک در مسیر بلوار استاد شهریار به  بلوار ولیعصر، رقم می خورد.

وی بار دیگر با اشاره به شرایط ترافیکی معابر شهر در ایام آخر سال، تاکید کرد:  در این موقعیت، تمامی معابر شهری، با ترافیکی بیش از ظرفیت روبرو هستند و بهتر است برای ارزیابی دقیق، ایام عادی سال را مد نظر قرار دهیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :