در یک حراجی در امارات متحده عربی یک تاجر برای خرید پلاک خودرویی با شماره ” یک” حدود پنج میلیون دلار پرداخت کرد.

عارف احمد الزرعونی گفته است که او همیشه می خواسته که شماره پلاک خودرویش “یک” باشد.

قیمت فروش این شماره تقریبا بیست برابر بیشتر از قیمتی است که در این حراجی پیش‌بینی شده بود.

خریدار شماره پلاک ۱

تاجر عرب برای آرزویش 5 میلیون دلار هزینه کرد! (عکس)

شماره پلاک های پرطرفدار دیگر در این حراجی شماره های ۱۲، ۲۲، ۵۰، ۱۰۰، ۳۳۳، ۷۷۷ و ۹۹۹۹۹ بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :