تبادلات علمی و فرهنگی ایران و ترکیه در نشست مشترک اساتید دانشگاه های دو کشور در دانشگاه تبریز بررسی شد.

محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز در این نشست گفت: این دانشگاه ظرفیت های بسیاری دارد و آماده همکاری های علمی و آموزشی با دانشگاه های دنیا و به خصوص کشورهای منطقه و اسلامی و دانشگاه های ترکیه است.

وی با اشاره به مشترکات و ظرفیت های دو کشور ایران و ترکیه برای همکاری افزود: این دو کشور دوست و همسایه به خاطر تاریخ و فرهنگ مشترک و نیروی انسانی ماهر ظرفیت های زیادی نسبت به سایر کشورهای منطقه دارند که باید از این پتانسیل ها برای توسعه و پیشرفت همه جانبه دو کشور و ملت های منطقه استفاده شود.

در این نشست، پروفسور ایلبر اورتایلی از اساتید دانشگاه های ترکیه در سخنانی به نقش برجسته تبریز در منطقه اشاره کرد و گفت: مشترکات فرهنگی و علمی بسیاری بین ایران و ترکیه وجود دارد و تبریز نیز در تعمیق این اشتراکات بسیار سهیم است.

وی افزود: نقاشان، طراحان و معماران و افراد نخبه زیادی از تبریز در ساخت بناهای تاریخی ترکیه نقش ایفا کرده اند.
مورخ و ترک شناس کشور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بیشترین اشتراکات بین دو کشور ایران و ترکیه در زمینه های علمی و فرهنگی در عهد صفویان و قاجاریه بود که باید با تمهیدات ویژه ای، این نقاط مشترک را تقویت و از مباحث تفرقه افکن دوری کرد.

در این نشست دکتر حسین فخر، رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی با موضوع «معرفی قدمت آموزش عالی ایران و تبریز و ظرفیت های علمی دانشگاه تبریز»، دکتر عباس قدیمی، مدیر گروه تاریخ با موضوع «خیر مقدم و معرفی گروه تاریخ و راهکارهای گسترش زمینه های همکاری»، دکتر حسین صبوری مدیر همکاری های علمی و بین المللی با موضوع «تسهیلات دانشگاه تبریز در خصوص ارتباطات بین المللی و دکتر رضا دهقانی عضو هیات علمی گروه تاریخ با موضوع «روابط تاریخی ایران و ترکیه» به سخنرانی پرداختند.

اعضای هیات ترکیه ای متشکل از تاریخ دانان و اساتید دانشگاه های این کشور در طول سفر ۱۰ روزه خود به ایران، برنامه های مختلفی در دانشگاه ها داشته و از مکان های تاریخی کشورمان دیدن خواهند کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :