شخصی با خرج خلاقیت خود روی یک توپ تنیس، آن را به وسایلی تبدیل کرد که همه به آن‌ها نیاز دارند.

به گزارش تبریزمن،  در اینجا به غیر از بازی کردن با توپ تنیس، ۵ استفاده دیگر را می‌بینید. برای این کار به توپ تنیس، یک ماژیک، یک چاقو و نوار چسب نیاز دارید.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

با استفاده از یک توپ تنیس می‌توانید از یک در باز کن ساده تا یک وسیله برای نگه داری سیم‌هایتان که در هم گره می‌خورند درست کنید.

اولین چیزی که می‌توانید با توپ تنیس درست کنید یک عروسک خوک است. برای این کار فقط با چاقو یک برش در توپ تنیس ایجاد کنید و با ماژیک دو چشم برای آن بگذارید تا تبدیل به یک خوک کوچک شود.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

می‌توانید با استفاده از یک برش ساده از یک توپ تنیس یک در باز کن بسازید که به سادگی درهای بطری‌های خود را باز کنید.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

شما چگونه نت‌های خود را مرتب می‌کنید؟ اگر نظم خاصی برای نوشته‌های خود ندارید می‌توانید با برشی شبیه برشی که برای عروسک خوکی روی توپ دادید یک نگه دارنده نت برای خود درست کنید. اگر هم می‌خواهید که نت‌هایتان جلوی چشمتان باشد آن را با نوار چسب به دیوار بچسبانید.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

اگر همیشه با مشکل سیم‌های در هم گره خورده روبرو هستید با چند برش با چاقو روی توپ تنیس شکاف‌هایی ایجاد کنید تا دیگر این مشکل را نداشته باشید وسیم‌هایتان را به توپ تنیس خود بسپارید.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

آخرین چیزی که می‌توانید با توپ تنیس بسازید یک ظرف برای خودکارهایتان است.

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر

از ارزان ترین در باز کن تا سیم نگه دار با توپ تنیس +تصاویر


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :