بر اساس آنچه دولت چین در رابطه با نقشه راه این کشور برای توسعه در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ گفته است، چین قصد دارد تبدیل به رهبر جهانی در صنایعی همچون نیمه رساناها و نسل بعدی پردازشگرها، رباتیک تجهیزات ماهواره ای و هوانوردی شود.

به گزارش تبریزمن، بر اساس آنچه دولت چین در رابطه با نقشه راه این کشور برای توسعه در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ گفته است، چین قصد دارد تبدیل به رهبر جهانی در صنایعی همچون نیمه رساناها و نسل بعدی پردازشگرها، رباتیک تجهیزات ماهواره ای و هوانوردی شود.

پیشنویس طرح توسعه ۵ ساله جدید چین که روز گذشته منتشر شده است نشان میدهد که علاوه بر این پکن در صدد است تا از اینترنت برای تقویت رشد کند اقتصادی خود و تبدیل شدن به یک قدرت سایبری استفاده کند.

بر این اساس این کشور میخواهد بودجه تحقیق و توسعه خود را تا میزان ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در مدت زمان ۵ ساله افزایش دهد. در عین حال خلاقیت و نوآوری در مرکز توجه طرح توسعه ۵ ساله این کشور است و قرار است از توانایی ها و سرعت بخش های مختلف تکنولوژی خود برای جمع آوری حداکثری داده ها در راستای تقویت بخش های سنتی اقتصاد استفاده کند و یک تغییر مسیر تاریخی در مدل توسعه خود – از مدل مبتنی بر سرمایه گذاری و صادرات به مدل مبتنی بر خدمات و مصرف – داشته باشد.

نام این سیاست جدید در چین Internet Plus گذاشته شده است که همه حوزه ها از دولتی تا سلامت و آموزش را در بر میگیرد.

در حالی که تکنولوژی در حال نفوذ به همه لایه های کسب و کار و اجتماع در این کشور است کنترل این تکنولوژی و استفاده از ظرفیت های آن برای دولت چین به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بر اساس طرح توسعه ۵ ساله چین، این کشور قرار است استراتژی قدرت سایبری خود را نیز دنبال کند که تاکید زیادی بر وزن پکن برای کنترل اینترنت هم در بعد داخلی و هم برای تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در حکمرانی بین المللی وب دارد.

همچنین این کشور قرار است توانایی های کنترل بر اینترنت را افزایش دهد که این کار با ایجاد یک شبکه امنیتی بزرگ، تقویت کنترل بر فضای سایبری و همچنین تقویت سیستم حکمرانی اینترنتی بین المللی صورت خواهد گرفت. این طرح شامل تکمیل و توسعه قوانین و قواعد حاکم بر فضای سایبری در چین نیز میشود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :