معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تبریز در راه اندازی مجتمع های سلامت و نوآوری در این زمینه در کشور پیشرو است.

به گزارش تبریزمن، علی اکبر سیاری عصر شنبه در دومین روز اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به دستورالعمل اجرایی راه اندازی مجتمع های سلامت، این راه اندازی را راهبردی برای توسعه برنامه پزشک خانواده و دست یابی به پوشش همگانی سلامت دانست وافزود: تبریز در راه اندازی مجتمع های سلامت و نوآوری در این زمینه پیشرو بوده و اولین گام در این ارتباط راه اندازی تعاونی های بهداشتی درمانی و اجرای پروژه شبکه جامع تبریز بوده است.

علی اکبر سیاری

معاون بهداشت وزارت بهداشت کشور در ادامه با تکیه بر افزایش امید به زندگی و جلوگیری از مرگ نابه هنگام، پیشگیری و کنترل عوامل خطر، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری، تأمین عدالت به ویژه برای نیازمندان؛ آن ها را از جمله مأموریت های نظام سلامت برشمرد.

وی در این راستا با اشاره به برنامه  تحول سلامت در حوزه بهداشت و عملکرد این حوزه در دولت تدبیر و امید، ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی(خدمات نوین سلامت) به روستاییان شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر، عشایر و حاشیه نشینان شهرها، جمعیت شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و تداوم آن به سایر شهرهای طبق برنامه، تکمیل برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران، ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی و توانمند سازی مردم، تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی، بهداشت عمومی(آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاک) را از جمله این برنامه ها خواند.

سیاری ضمن تشریح عناوین پروژه های پشتیبان برنامه تحول بهداشت، توانمند سازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت کشور، تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی درمانی کشور، مشارکت و همکاری بخش های دولتی و غیر دولتی در ارایه خدمات بهداشت عمومی، تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول، ارتقای نظام فن آوری اطلاعات، ثبت اطلاعات و آمار بهداشتی در کشور، شبکه هوشمند بهداشت(شهاب)، استقرار نظام پایش و ارزش یابی خدمات سلامت در کشور، همکاری با مراکز آموزشی به منظور بهره مندی از ظرفیت آن ها، استقرار نظام دیده بانی حوزه سلامت، ارایه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵) به ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کم تر از ۵۰ هزار نفر، همکاری با مراکز تحقیقاتی در جهت اجرای پژوهش های کاربردی را ۱۰ پروژه پشتیبان برنامه تحول بهداشت معرفی کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت کشوردر پایان تصریح کرد: در صورت غرق شدن در کار و شکوفایی فضایل در وجود خود، دور نمودن رذایل از خود و به وجود آوردن و شکوفایی اسما و صفات الهی در خود می توانیم رشد کنیم و با فرهنگ سازی آن ها در بخش نظام سلامت، برنامه های هفت گانه و ۱۰ پروژه تبیین شده در این حوزه را اجرایی نموده و در کار خود موفق باشیم.

در این نشست کلانتری رئیس مرکز مدیریت شبکه، استمرار این کار و ضمانت اجرایی این هفت برنامه و ۱۰ پروژه را در گسترش مشارکت، همکاری بخش دولتی و خصوصی و عشق ورزی به کار دانست و گفت: عقب ماندن از برنامه ها به دلیل کمبود منابع مالی نبوده و نتیجه عدم عشق ورزی به کار است.

به نقل از خبرگزاری مهر، وی ضمن تشریح عملکرد دانشگاه ها در برنامه گسترش PHC  در شهر و ارایه خدمات، مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی به روستاییان، عشایر و بخش های حاشیه نشین شهری، توجیه های اجرایی برنامه گسترش PHC در شهرهای ۵۰ هزار نفری و بالاتر با تأکید برتشکیل تیم پایش و ارزش یابی، بهبود نظام مدیریت اطلاعات سلامت، گزارش دهی به موقع، بهبود مستمر و فراگیر کیفیت فرآیندهای خدمات سلامت  ابراز داشت: محتوای پایش و ارزش یابی شامل رضایت گیرنده خدمت، رضایت کارکنان، کمیت و کفیت خدمات سطوح، مصرف دارو، مصرف پاراکلینیک، رعایت راهنماهای بالینی، بارارجاع و … بوده و مجتمع ها موظف به همکاری با کارشناسان پایش کننده هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :