کلان‌شهر تبریز به عنوان شهر منتخب کشور در ظرفیت‌سازی و توسعه شاخص‌های شهر هوشمند برگزید.

به گزارش تبریزمن، هیئت‌ داوران همایش «زیرساخت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند» با بررسی معیارها و استاندارهای بین‌المللی، کلان‌شهر تبریز را به عنوان شهر منتخب کشور در ظرفیت‌سازی و توسعه شاخص‌های شهر هوشمند برگزید.

ایجاد زیرساخت در راستای پیشرفت پایدار، ارتقای کیفیت زندگی، محیط زیست پاک و توانمندسازی اقتصاد مقاومتی از جمله محورهای این همایش به شمار می‌رود.

بر این اساس و با در نظر داشتن شاخص های توسعه کلان‌شهر تبریز در دو سال اخیر، هیئت‌ داوران همایش «زیرساخت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند» با ارزیابی اقدامات شهرداری تبریز در خصوص توسعه پرشتاب زیرساخت‌های عمرانی، ارتقای ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و تحقق مدیریت هماهنگ شهری، به عنوان شهر منتخب کشور در ظرفیت‌سازی و توسعه شاخص‌های شهر هوشمند انتخاب شد.

گواهی و تندیس ویژه عنوان برگزیده همایش «زیرساخت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند» در روز اختتامیه این همایش،  توسط نصرالله  جهانگرد رییس سازمان  فناوری اطلاعات، به نماینده دکتر نجفی شهردار تبریز اعطا شده است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :