به گزارش تبریزمن، مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های شمالغرب کشور به صورت راست وچپ دست – در تبریز سالن فتح خیبر برگزار خواهد شد.

مدیرکل محترم اداره ورزش وجوانان استان آذربایجان شرقی

ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان جهت ارائه واطلاع به روسای هیات شهرستان

با سلام ؛

احتراما به استحضار میرساند هیات بدنسازی وپرورش اندام استان در نظر دارد یک سری مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های شمالغرب راروزپنج شنبه وجمعه تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور درسالن فتح خیبرتبریزبرابرآخرین مقررات فدراسیون کشوربرگزارخواهدشد .

۱-وزنکشی تمام اوزان روزچهارشنبه تاریخ ۱۱ شهریور ازساعت ۱۶ الی ۱۹ با یک کیلو ارفاق وزن درهمان سالن بعمل خواهد آمد.

۲- برگزاری مسابقه کلاس چپ دست روزپنجشنبه ۱۲/۶/۹۴ ازساعت ۱۰صبح وکلاس راست دست روزجمعه تاریخ ۱۳/۶/۹۴ ازساعت ۱۰صبح وپیشکسوتان هردوکلاس درهمان روز برگزار می شود.

۳- هزینه ثبت نام مبلغ  ۴۰۰/۰۰۰  ریال هنگام ثبت نام اخذ خواهدشد.

۴- دارابودن بیمه ورزشی معتبر وکارت ملی وشناسنامه عکسدارالزامی است .

۵- اوزان مسابقه ۵۵- ۶۰-۶۵-۷۰-۸۰۷۵-۸۵-۹۰–۱۰۰-۱۱۰-۱۱۰+درکلاس راست وچپ دست واورال مسابقه برگزار خواهد شد.

۶-  به نفرات برترمدال و حکم قهرمانی وبه تیم های برترکاپ قهرمانی اعطاء خواهدشد.

۷ – جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره  تلفنهای ذیل

۳۵۵۶۱۲۱۰  و۰۹۱۴۱۱۶۶۰۷۹و۰۹۱۴۳۱۵۷۹۲۶و۰۹۱۴۹۱۶۵۱۶۶ تماس حاصل فرمائید.

۸- کلیه مدیران باشگاه ها موقع ثبت نام موظف به ارائه کپی پروانه باشگاه خود می باشندعدم ارائه پروانه باشگاه ورزشکاران به صورت آزاد مبارزه خواهند کرد.

۹ – کلیه تیم ها موظف هستند از اداره کل شهرستانهای تابع و و هیات شهرستانها دارای معرفی نامه باشند .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :