به گزارش تبریزمن، سومین دوره سوپر تورنمنت شطرنج نروژ با حضور بزرگان شطرنج جهان در شهر استاوانگر نروژ برگزار خواهد شد. مگنوس کارلسن قهرمان نروژی حال حاضر شطرنج جهان بخت نخست قهرمانی این دوره از رقابت هاست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :