همایش کشوری دفاع از حریم خانواده در میدان ساعت شهر تبریز برگزار شد.

photo_2016-07-11_14-16-14 photo_2016-07-11_14-16-17 photo_2016-07-11_14-16-22 photo_2016-07-11_14-16-24 photo_2016-07-11_14-16-32 photo_2016-07-11_14-16-37 photo_2016-07-11_14-16-40 photo_2016-07-11_14-16-43 photo_2016-07-11_14-17-04


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :