این قانون تحریم آمریکایی باعث نزاع بی سابقه ای میان حزب الله لبنان و بانک مرکزی این کشور شده است.

بانک مرکزی لبنان گفت: تحریم های آمریکا علیه حزب الله لبنان باید اجرا شود.

به گزارش تبریزمن، به نقل از رویترز، “ریاض سلامه” رئیس بانک مرکزی لبنان بر ضرورت اجرای قانون مبارزه با تامین مالی حزب الله لبنان تاکید کرد و گفت که عدم اجرای این قانون به معنی انزوای سیستم بانکی لبنان از جهان است.

در بیانیه رئیس بانک مرکزی لبنان آمده است: قانون صادر شده در آمریکا، باید در سطح جهان و لبنان اجرایی شود. بخشنامه شماره ۱۳۷ صادر شده از سوی بانک مرکزی لبنان در سال ۲۰۱۶ یک الزام حقوقی و قانونی لبنانی است.

وی افزود: اگر قانون آمریکایی اجرا نشود نمی تواند ثبات مبادلات و تسهیلات بانکی در لبنان را تضمین کرد.

رئیس بانک مرکزی لبنان اضافه کرد: بانک هایی که قصد دارند حساب فرد یا سازمانی را ببندند باید توجیهی را برای این تصمیم خود ارائه کنند. هر بانکی می تواند با افراد حزب الله لبنان ارتباط مالی داشته باشد اما در این صورت باید ارتباط خود را با بانک های جهانی قطع کنند.

وی از همه بانک های لبنانی خواست به قانون تحریم های آمریکا علیه حزب الله لبنان متعهد باشند.

براساس قانون آمریکا، هر گونه حمایت مالی از حزب الله لبنان ممنوع است. این قانون تحریم آمریکایی باعث نزاع بی سابقه ای میان حزب الله لبنان و بانک مرکزی این کشور شده است.

حزب الله لبنان از این اقدام بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته است این اقدام در راستای جنگ علیه حزب الله لبنان صورت می گیرد.

بانک مرکزی لبنان

بانک مرکزی لبنان: تحریم های آمریکا علیه حزب الله باید اجرا شود / عدم اجرا باعث انزوای بانک های لبنان می شود


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :