عملیات عمرانی تقاطع غیر همسطح گلپارک تبریز نشانگر شورسازندگی در شهرداری منطقۀ یک تبریز می باشد.

به گزارش تبریزمن، طرح زیرگذر گلپارک در دو باند رفت‌وبرگشت و به طول ۶۲۰ متر بوده و دارای دو رمپ جداگانه ۲۰۰ متری و ۳۰۰ متری شمالی و جنوبی می‌باشد. عرض این زیرگذر ۲۴ ونیم متر است. در دو باند رفت‌وبرگشت هم فضایی ۷ متری برای تردد خودروها طراحی‌شده.

 علاوه بر عملیات عمرانی، جابجایی تأسیسات برق، آب و فاضلاب و انتقال درختان موجود در رفوژ میانی مسیر هم توسط متولیان اجرای پروژه صورت گرفته است.

بنا به اعلام شهرداری منطقه یک تبریز، عملیات عمرانی اولیه، شامل شمع گذاری دیواره‌های این زیرگذر به تعداد ۵۸۰ شمع آغازشده که قطر آن‌ها ۱ متر و عمق این شمع‌ها از ۱۲ متر تا ۱۸ متر متغیر است. برآورد اولیه هزینه‌های این پروژه، حدود ۱۲۰ میلیارد ریال است که به نسبت شرایط اقتصادی و وضعیت پیشرفت پروژه، متغیر خواهد بود.

 آن‌گونه که برمی‌آید، سرعت حاکم بر اجرای پروژه، منجر به اتمام پروژه در مدت‌زمان مقرر، یعنی ۱۲ ماه خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :