مشارکت و همکاری سازمان خدمات موتوری با مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تبریز در اجرای بهینه و سریع پروژه های خدماتی و عمرانی شهرداری تبریز تداوم دارد.

به گزارش تبریزمن، علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز گفت: در راستای اجرای بهینه و سریعتر پروژه های خدماتی و عمرانی شهرداری تبریز، همکاری سازمان خدمات موتوری با مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه این شهرداری کماکان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری با ذکر این خبر، گفت:با توجه به نوسازی های انجام یافته در بخش ماشین آلات سبک و سنگین سازمان خدمات موتوری و تجهیز این سازمان به انواع ماشین آلات مورد نیاز و نیز با توجه به کارکرد خوب اکیپهای عملیاتی و اجرائی این سازمان، حضور و ادامه همکاری این اکیپها با عومل اجرائی و فنی مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری تبریز در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی سطح شهر بیش از پیش شده که این امر نوید بخش شتاب بیشتر اجرای پروژه ها و توزیع مناسب و عادلانه امکانات در نقاط مختلف سطح شهر شده است.

وی مشارکت سازمان خدمات موتوری در اجرای پروژه های شهری را به صلاح و صرفه شهرداری تبریز دانست و این امر را موجب کاهش زمان اجرای پروژه ها و نیز موجب کاهش بهاء تمام شده  امورات مربوطه عنوان کرد.

زبردست همچنین از تعامل و همکاری خوب سازمان خدمات موتوری با مناطق و سازمانها در پیشبرد بهتر و سریع امورات خبر داد و از کلیه عوامل اجرائی و فنی دخیل در این امور تقدیر نمود.

لازم به ذکر است در همکاری اخیر سازمان خدمات موتوری با شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ،اقدامات این سازمان در خصوص اجرای عملیات خاکبرداری در حجم وسیعی از منطقه اندیشه تبریز ادامه دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :