مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز تدوین برنامه برای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را ضروری دانست.

به گزارش تبریزمن، مهدی مهرداد در حایشیه برنامه ملاقات های مردمی مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز با اعلام این مطلب گفت: ساماندهی مشاغل شهری در کنار جلوگیری از ایجاد و توسعه مشاغل مزاحم در شهر در راستای رفاه و آسایش شهروندان تبریزی ضروری است.

مهرداد اظهار داشت: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری این ارگان وظیفه ساماندهی مشاغل شهرداری را بر عهده دارد و در این راستا سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری موظف است از ایجاد و توسعه مشاغل مزاحم در شهر جلوگیری کند.

گفتنی است مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در ادامه ملاقات های مردمی خود با تعدادی از شهروندان تبریزی دیدار و به مسائل و مشکلات شهروندان حاضر رسیدگی کرد. دیدارهای مردمی مدیرعامل سازمان میادین  با شهروندان روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ صورت می گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :