به گزارش تبریزمن، سید مرتضی موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون بیش از ۲۳۷ میلی متر بارش به ثبت رسیده که نسبت به دوره آبی سال گذشته ۳۹ درصد و نسبت به دراز مدت نیز ۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تراز آبی دریاچه ارومیه با ۴ سانتی متر افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۲۷۰٫۷۰ متر رسیده است در حالی که هر سال ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر ، نسبت به سال قبل کاهش تراز داشتیم.

دریاچه ارومیه

به گفته موسوی، بارش های کل کشور در این مدت ۱۶۲ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته که ۱۹۰ میلی متر بود، حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۹ درصد سدهای حوضه آبریز ارومیه پر شده و نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. در این حوضه در سال های گذشته وضعیت ذخیره سدها هر سال روند کاهشی داشت اما امسال در سدهایی هم که رهاسازی آب داشتیم، مشکلی نداریم.

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کل آب ورودی حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با رقم ۸۳۰ میلیون مترمکعب سال قبل مناسب است.

حجم آب موجود در دریاچه ارومیه حدود ۳ میلیارد مترمکعب و مساحت دریاچه نیز ۲۵۱۰ کیلومتر مربع است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :