ترانه علیدوستی با انشتار پیامی عذرخواهی کرد.

در مراسم فوتوکال “فروشنده” در جشنواره کن فردی از میان جمعیت نام علیدوستی را بلند فریاد زد و ترانه زیر لب گفت «زهرمار». ترانه علیدوستی برای “زهر مار” گفتن در توئیترش معذرت خواهی کرد.

ترانه علیدوستی عذرخواهی کرد (+عکس)

فیلم زیر مربوط به این رخداد است که ترانه علیدوستی در آن از لفظ «زهرمار» استفاده می کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :