به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی که از ابتدای بازی ها با لباس هایی که از فصل گذشته باقی مانده بود را در بازی ها بر تن می کردند، با توجه به توافقی که با شرکت کِلمه صورت گرفته است، به گفته مسئولین این شرکت به تبریزمن، پیراهن های جدید این تیم در بازی پرسپولیس رو نمایی خواهد شد.

طبق آخرین اخبار گفته شده، لباس هایی که تراکتورسازان در بازی با پرسپولیس خواهند پوشید، طرح اروپایی داشته و سرخ پوشان تا به امروز چنین طرحی در لیگ برتر برتن نکرده اند.

البته شنیده می شود، این طرح در نظر گرفته شده کوتاه مدت خواهد بود تا باشگاه طرح اصلی و مورد نظر خود را به شرکت کلمه ارائه دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :