به گزارش تبریزمن، فراز کمالوند می خواهد امروز سومین برد متوالی خود را در تبریز جشن بگیرد از گئورگیف درون دروازه تیمش و از سید امید نظامی پور، باتیستا، مهدی کیانی، اسدی، محمد ابراهیمی، شهرام گودرزی، نصرتی، داریوش شجاعیان، مصطفی اکرامی و سعید دقیقی در ترکیب گسترش فولاد استفاده می کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :