تبریزمن، تروریست های حاضر در سوریه برای ادامه اقدامات وحشیانه خود اقدام به طراحی و ساخت انواع سلاح ها و خودروهای زرهی دست ساز می کنند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :