معاون حمل و نقل شهردار تبریز از تشکیل ستاد استقبال از مهر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش تبریزمن، یعقوب وحیدکیا با تاکید بر موضوع مدیریت ترافیک در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، گفت: مدیریت و کنترل ترافیک در روزهای آغازین سال تحصیلی، به عنوان  یک ضرورت مطرح است و برای حصول نتیجه بهتر در این زمینه، ستاد استقبال از مهر با مشارکت اداره آموزش و پرورش، اداره راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل شهرداری تبریز تشکیل شده است.

وی افزود: خط کشی خیابان ها و محدوده های مدارس، با اولویت مدارسی که در حاشیه خیابان ها و نقاط حادثه خیز قرار دارند، به روال سنوات گذشته انجام یافته و تجهیزات مورد نیاز ترافیکی اعم از تابلوهای هشدار دهنده، سرعت گیر و چراغ های راهنمایی، نصب گردیده است.

معاون حمل و نقل شهردار تبریز، با اشاره به موضوع سرویس مدارس به عنوان یکی از دغدغه های شهروندان، ادامه داد: در زمینه سرویس مدارس هم باید بگویم عمده تمرکز ستاد، بر این اصل قرارگرفته و امسال نیز تمهیدات ویژه ای برای راحتی و آسایش خیال شهروندان در این زمینه اتخاذ گردیده است.

وحیدکیا در توضیح این تمهیدات گفت: تهیه برچسب و توزیع آن بین سرویس های مدارس، جایگزین کردن سرویس های فرسوده با سرویس های نو، تایید صلاحیت رانندگان سرویس ها و کنترل موارد فوق توسط گشت ها و اکیپ های بازرسی، از جمله تدابیری است که در آستانه بازگشایی مدارس، در اولویت قرار گرفته است.

وی درعین حال خطاب به شهروندان و خانواده های دانش آموزان گفت: شهروندان و والدین محترم دانش آموزان باید به نکات ذکر شده، عنایت جدی داشته باشند و حتما از سرویس هایی استفاده کنند که دارای تاییدیه و برچسب ویژه باشند؛ چرا که معاونت حمل و نقل و پلیس راهنمایی فقط در قبال تخلفات این سرویس ها پاسخ گو خواهدبود و در مورد سرویس ها و رانندگانی که درای برچسب و تاییدیه نباشند، هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :