کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی برای تبیین راهکارهای اجرایی و عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه تبریز تشکیل شد.

به گزارش تبریزمن، وابط عمومی دانشگاه تبریز، رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و مسایل روان شناختی و جامعه شناختی برای تحقق هر موضوعی، از جمله تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: برای دست یابی به هدف اصلی در این زمینه، باید گفتمان اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب جامعه، بنگاه ها و دستگاه های اقتصادی کشور تبدیل شود و نقش دانشگاه در این میان بسیار مهم و تاثیرگذار است.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به وظایف دیگر دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی (Resistive economy) گفت: مقاوم سازی اقتصاد در حوزه آموزش عالی، همچنین مشارکت در مقاوم سازی اقتصاد ملی از رهگذر فعال سازی خلاقیت، نوآوری و تکیه بر محصولات دانش بنیان از کارکردهای مهم دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و با توجه به نام گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال ‘ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل’ و دغدغه های ایشان، کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی با کارگروه های تخصصی در دانشگاه تبریز تشکیل شده تا با ارایه راهکارهای اجرایی و عملیاتی، در این زمینه فعالیت کند.

رئیس دانشگاه گفت: توسعه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان با محوریت اقتصاد دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های جوان نیروی انسانی، راه اندازی دفاتر ارتباط با دانشگاه در مراکز صنعتی و اقتصادی استان و فعال کردن مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه با محوریت کارآفرینی و مدیریت کسب و کار از جمله راهکارهای اجرایی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی دانشگاه تبریز در سال ۹۵است.

پورمحمدی ضرورت درآمدزایی و کاهش وابستگی بودجه ای دانشکده ها به دانشگاه و مهندسی فرایندها و استقرار سیستم های مکانیزه در کلیه بخش ها را از دیگر راهکارهای اجرایی و عملیاتی ‘ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل’ برشمرد.

وی همچنین متذکر شد: مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده به ازای تحصیل هر دانشجو، انجام مهندسی معکوس در کاهش وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی، ایجاد رشته های جدید بر اساس آمایش سرزمینی و متناسب با نیازهای منطقه ای و بومی، تغییر سمت و سوی دانشگاه از عرضه محوری به تقاضا محوری و تشکیل کنسرسیوم با همکاری دانشگاه های بزرگ کشور در جهت انجام پروژه های کلان و ملی از جمله راهکارهایی است که سعی خواهد شد تا در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تبریز اجرایی و عملیاتی شود.

پور محمدی اظهارکرد: تبیین راهکارهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریم های دنیای استکبار مطرح شده و اقدامات دانشگاه ها در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :