به گزارش تبریزمن،رانش زمین در شهری در میان کوه های شمال غربی کلمبیا موجب تخریب خانه ها و مرگ بیش از ۵۰ تن شد. این حادثه ده ها زخمی نیز بر جای گذاشت.

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎

رانش زمین در کلمبیا‎


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :