به گزارش تبریزمن، برنامه نود شب گذشته به بررسی مسائل مختلف هفته پایانی رقابت های لیگ برتر از جنبه های متفاوت پرداخت. در نظر سنجی این هفته برنامه نود نیز یحیی گل به محمدی به عنوان بهترین سرمربی این فصل رقابت های لیگ برتر انتخاب شد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

13940229000029_PhotoL

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :