به گزارش تبریزمن،چهار سال و نیم جنگ داخلی در سوریه، بیش از همه به کودکان این کشور آسیب رسانده و آینده ای نامعلوم برای آنها رقم زده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :