به گزارش تبریزمن، بختیار رحمانی، ستاره تازه وارد تراکتورسازی است که اولین تمرین خود برای باشگاه را روز گذشته به انجام رساند. رحمانی که دو فصل آینده را در ترکیب سرخپوشان آذربایجان حضور خواهد داشت، در اولین حضور خود توانست توجه اکثر هواداران را به خود جلب کرده و بدون اشتباه ظاهر شود. در نهایت نیز مورد تشویق هواداران قرار گرفته و مزد زحمات خود را گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :