به گزارش تبریزمن،در این گزارش شاهد صحنه هایی از تخریب های کنترل شده بناهای مختلف در کشورهای جهان از طریق انفجار خواهیم بود. 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :