عکس های دیدنی که هریک به موضوع خاصی اشاره می‌کند:از زمین های مینی گلف در شهر توکیو تا گاو بازی در اسپانیا …

پوتین در محاصره

پوتین در محاصره “سلفی گیران”

زمین های مینی گلف در شهر توکیو

زمین های مینی گلف در شهر توکیو

 پاک کردن شیشه های یک ساختمان در پکن

پاک کردن شیشه های یک ساختمان در پکن

گاو بازی در سویل اسپانیا

گاو بازی در مادرید اسپانیا

گاو بازی در اسپانیا

برگزاری انتخابات محلی در اسپانیا

برگزاری انتخابات محلی

موتور سواری به مناسبت روز بازماندگان جنگ در شهر واشنگتن

موتور سواری به مناسبت روز بازماندگان جنگ در شهر واشنگتن

عروس های فلسطینی در یک ازدواج دسته جمعی در کرانه غربی

عروس های فلسطینی در یک ازدواج دسته جمعی در کرانه غربی

جوانان فلسطینی پارکور باز در غزه

جوانان فلسطینی پارکور باز در غزه

بدون شرح!

بدون شرح!


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :