به گزارش تبریزمن، اولین دوره بازی های اروپایی در سال ۲۰۱۵ و به میزبانی آذربایجان و شهر باکو از چند روز گذشته با صرف هزینه های فراوان، طراحی مناسب و آبرومند آغاز شده و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :