به گزارش تبریزمن، اولین دوره بازی های اروپایی در سال ۲۰۱۵ و به میزبانی آذربایجان و شهر باکو از چند روز گذشته با صرف هزینه های فراوان، طراحی مناسب و آبرومند آغاز شده و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است.

40582_12-MD-HD

42899_12-MD-HD

42784_12-MD-HD

43054_12-MD-HD

45482_12-MD-HD

46832_12-MD-HD

50458_12-MD-HD

50819_12-MD-HD

51573_12-MD-HD

51377_12-MD-HD

51267_12-MD-HD

51359_12-MD-HD

51620_12-MD-HD

51840_12-MD-HD

51263_12-MD-HD

53474_12-MD-HD

51160_12-MD-HD

51965_12-MD-HD

53783_12-MD-HD

54698_12-MD-HD

54466_12-MD-HD

53930_12-MD-HD

53838_12-MD-HD


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :