به گزارش تبریزمن،گردشگران با تحمل سختی راه، عبور از بیابان بزرگ گبی در کشور چین، قدم گذاشتن بر روی شن های روان را تجربه می کنند. بیابان گردی، یکی از جاذبه های گردشگری است که طرفداران فراوانی دارد.

بیابان گبی

بیابان گبی

بیابان گبی

بیابان گبی

بیابان گبی

بیابان گبی

بیابان گبی


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :