به گزارش تبریزمن، با آغاز فصل سرما، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی لباس های گرم خود را پوشیده اند، بخصوص بازیکنان تازه وارد تیم که اکثر در مناطق گرمسیر کشور فوتبال بازی کرده و با سرمای طاقت فرسای تبریز آشنایی ندارند با کلاه و دستکش تمرینات را دنبال می کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :