به گزارش تبریزمن، دیدار تراکتورسازی و نفت از ساعت ها قبل بخاطرحضور هواداران با حواشی زیادی همراه بوده و ازدحام جمعیت روی سکوها یکی از مهم ترین نکات این بازی بوده که خبرنگار خارجی حاضر در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه یادگار امام تبریز هم از این موضوع شده شده و باور نمیکند که تعداد هواداران میتواند بیشتر از گنجایش ورزشگاه باشد.

Photo May 15, 5 11 55 PMPhoto May 15, 5 11 51 PM Photo May 15, 5 13 18 PMPhoto May 15, 5 44 42 PM


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :