به گزارش تبریزمن،  شب گذشته مرد جوان بیست و دو ساله ای به علت نا معلوم از طبقه سوم مجتمع تجاری الماس شرق خودکشی کرد. این خودکشی حوالی ساعت ۲۲ رخ داد. بر اساس اطلاعات بدست آمده این فرد در جیب خود نامه ی خداحافظی نیز داشته است که شامل شماره تماس و آدرس هم بوده است .

خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :