به گزارش تبریزمن، فرشاد احمدزاده در بدو ورود خود به استادیوم یادگار امام به سمت هواداران جایگاه معروف تراکتورسازی رفته و به سمت آن ها گل پرتاب کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :