به گزارش تبریزمن، مصاف سرخ های ایران از هفته هفتم لیگ برتر تلخی و خوشی های جالبی داشت.اولین باخت تبریزی ها بعد از ۱۴ سال در شهرشان مقابل پرسپولیسی که روزهای بحران را پشت سر میگذارد باعث شد تا موج جدیدی از اهتراض هوادارانعلیه مدیریت باشگاه و سرپرست تیم شروع شود.

 

IMG_6735 IMG_6627 IMG_6764 IMG_6850 IMG_6530 IMG_6534 IMG_6565 IMG_6559 IMG_6887 IMG_6894 IMG_6878


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :