تبریزمن: من متی شلاین هستم و بعنوان یک طراح/هنرمند در “آن آربور” میشیگان مشغول کار هستم. از جمله تیم هایی که من با آنها کار میکنم، گروهی است که مشغول مطالعات در زمینه مونتاژ در مقیاس نانو هستند. گروه ما، با استفاده از دستگاه هایی بسیار پیشرفته و دقیق، کاغذهای مختلف را به اشکال گوناگون و زیبای هندسی درمی آورد.

من هیچوقت استعداد خاصی در ریاضی نداشته ام و در آن خوب نبوده ام! اما از همان دوران کودکی، هندسه را به خوبی درک می کرده ام!

موهبتی که به من در تولید و خلق این اشکال زیبا و رویایی با کاغذ، کمک شایانی کرده است.

امیدوارم از تماشای این کارهای لذت ببرید.

هنر کاغذ و هندسه!هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!

هنر کاغذ و هندسه!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :