به گزارش تبریزمن، تصاویر زیر وضعیت دریاچه ارومیه در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۴ را ترسیم می کند. این عکس ها از حوالی پل شهید کلانتری،روستای گوورچین قلعه و بندر شرفخانه تهیه شده است.

1947033_104 [1600x1200] 1947035_DJI00370 [1600x1200] 1947036_G0022979 [1600x1200] 1947037_G0022974 [1600x1200] 1947038_G0022985 [1600x1200] 1947039_G0033035 [1600x1200] 1947040_G0033039 [1600x1200] 1947041_G0033046 [1600x1200] 1947042_G0033047 [1600x1200] 1947043_G0033063 [1600x1200] 1947044_G0033068 [1600x1200] 1947045_G0033087 [1600x1200] 1947046_G0043139 [1600x1200] 1947047_G0053208 [1600x1200] 1947048_G0053218 [1600x1200] 1947052_G0083381 [1600x1200] 1947049_G0053264 [1600x1200] 1947050_G0053271 [1600x1200] 1947051_G0053282 [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :