به گزارش تبریزمن،بهترین بندبازان سراسر اروپا در ارتفاعات مولسون سوئیس برای شکستن رکورد جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :