پلمب رستوران‌های متخلف درکه روز گذشته توسط گشت تعزیرات حکومتی انجام شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :