نمایندگان پارلمان فدرال آلمان موافقت کردند که از این پس، هر تماس جنسی که به خلاف تمایل کسی انجام گیرد، ولو با مقاومت هم همراه نبوده باشد، تجاوز شمرده می‌شود.

به گزارش تبریزمن، مبنای این قانون یک جمله است: “نه یعنی نه.”

تصویب این قانون تاکیدی بر حق انتخاب و اختیار و تمایل فرد برای رابطه جنسی.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :