به گزارش تبریزمن، محمدرضا اخباری از ۹ بازی ای که در چارچوب دروازه تراکتور قرار گرفته ۴ کلین شیت کسب و در کل پنج گل دریافت کرده که آمار بسیار خوبیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :