رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز به مدیریت شهری نگاه جامعی دارند و عملکرد جزیره ای در شهر نتیجه ای بهبود نخواهد داشت از اینرو ارگان ها باید با افزایش تعامل با یکدیگر به سوی مدیریت واحد گام بردارند.

 به گزارش تبریزمن، شهرام دبیری در جلسه ای که با حضور شهردار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، به منظور بررسی نحوه فعالیت مدارس غیرانتفاعی برگزار شد؛ افزود: شهرداری تبریز و اداره کل آموزش و پرورش استان در سال های اخیر تعامل چشمگیری داشته اند و امید می رود این تعامل برای ارتقای کیفیت آموزشی در تبریز افزایش یابد.

دبیری ادامه داد: همکاری این دو ارگان در انتقال مدارس غیرانتفاعی در مقابل موزه قاجار و تبدیل این مکان به پارک موزه یکی از همکاری هایی است که نتیجه مطلوبی داشته است.

وی همچنین گفت: در صورتی که قانون مدیریت واحد شهری ابلاغ شود می توانیم شاهد این هم افزایی باشیم و با مشاهده این مورد موفق می توان به این نتیجه رسید که ابلاغ و اجرای قانون مدیریت واحد شهری از الزامات اداره شهرها به حساب می آید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :