رییس شورای اسلامی شهر تبریز، زمینه‌های مشترک همکاری مدیریت شهری و اتاق بازرگانی را گسترده و ارزشمند توصیف کرد.

به گزارش تبریزمن، شهرام دبیری در نشست مشترک شهردار تبریز با اعضای اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد:  اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نماینده فعالان اقتصادی شهر، نقش تعیین‌کننده در حوزه های اقتصادی شهر دارد.

وی با بیان این‌که قابلیت‌های اجرایی شهرداری تبریز  در خدمت تحقق ایده‌های اقتصادی شهر است، اضافه کرد: تعامل هدفمند اتاق بازرگانی و  شهرداری، مورد حمایت شورا خواهد بود.

وی اظهار داشت: توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر، بدون تعریف  طراحی فرصت‌های اقتصادی میسر نیست؛ بنابراین با اطمینان از ثمرات ارزشمند همکاری مدیریت شهری و اتاق بازرگانی، باید تمرکز خود را در متوجه برنامه‌های عملی کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :